Członkowie Federacji

Członkowie Federacji:

  • LGD „KORONA SĄDECKA”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem a Gościbią”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

Federacja LGD Małopolska obejmuje swoim zasięgiem 36 gmin zamieszkiwanych łącznie przez ponad 420 tys. mieszkańców. Powstały Związek Stowarzyszeń zrzesza 6 lokalnych grup działania na obszarze powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, wielickiego, oraz bocheńskiego.