O NAS

Członkowie założyciele Federacji:

 • LGD "KORONA SĄDECKA"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
 • Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią".

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA obejmie swoim zasięgiem 30 gmin z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz myślenickiego, zamieszkiwanych łącznie przez 360 tys. mieszkańców

Zarząd federacji:

 1. Artur Bochenek - Prezes
 2. Stanisław Kaszyk - Wiceprezes
 3. Zbigniew Jeremenko – Sekretarz

Komisja rewizyjna:

 1. Kazimierz Dąbrowski – Przewodniczący
 2. Janusz Pazdan - Wiceprzewodniczący
 3. Jolanta Wywijas - Członek

Cele związku:

 1. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym,
 2. Działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej),
 3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 4. Rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 5. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.